aglaia: (too much crack)
( Mar. 19th, 2008 07:00 pm)
Piszę przede wszystkim o sobie – często dość osobiście – i o tym, co czytam, czego słucham, co oglądam. O wszystkim, co zwraca moją uwagę. Lubię: ludzi myślących i z poczuciem humoru oraz dystansem do siebie i świata. Nie lubię: ludzi z klapkami na oczach i nieszanujących innych. Reszta szczegółów do wglądu na wciąż zmieniającej się, dość przypadkowej i stale niepełnej liście zainteresowań w profilu ;).

Ten dziennik jest w całości friends-only. Jeżeli masz ochotę go czytać, daj znać pod tym wpisem. Prawdopodobnie cię dodam – zwłaszcza jeżeli mijamy się na znajomych lj-ach lub mamy wspólne zainteresowania - jednak równie łatwo przyjdzie mi usunięcie ciebie z tej listy, jeżeli po jakimś czasie nie złapiemy kontaktu lub okaże się, że nie jestem zainteresowana czytaniem (albo w drugą stronę, ciebie nie będzie już interesował mój lj) i nie będzie to nic personalnego.
.

Profile

aglaia: (Default)
aglaia

Syndicate

RSS Atom

Page Summary

Powered by Dreamwidth Studios

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags